5. Dynamiska sidor (PHP)

Vad är PHP?

PHP är ett skriptspråk som körs på servern.

I korthet innebär det att websidorna (HTML) görs dynamiskt i samma stund som användaren skickar en förfrågan om att få sidan (se modellen i lektion 4). En PHP-fil kan alltså skicka olika information till användaren, beroende på vad som händer i programmet.
Programmet kan generera dynamiskt innehåll t.ex. från en databas eller från ett formulär som besökaren fyllt i.

PHP-filer har filtillägget .php, och den designerade förstasidan heter alltid index.php. PHP-filen ser i grunden ut som en HTML-fil. Den måste följa samma filstruktur (<html>,<head> och <body>-element, osv.), och den kan länkas till CSS på samma sätt.

Skillnaden är de dynamiska delarna, som börjar med <?php och slutar med ?>.

Här ett simpelt exempel:

<html>
    <head>
    </head>

    <body>
        <p>Dagens datum: 
        <?php echo date("d.m.y"); ?>
        </p>
    </body>
</html>

PHP fungerar här som ett filter: <?php echo date("d.m.y"); ?> skriver ut dagens datum!

Fortsättning följer..

This entry was posted in Tutorial. Bookmark the permalink.

Comments are closed.