head-sektionen: dokumentets titel mm.

Det som finns i dokumentets <head></head>-sektion syns inte som innehåll på sidan.

Sektionen har istället många andra viktiga funktioner.

Dokumentets titel definieras i <head></head>-sektionen med hjälp av <title></title>-elementet:

...
    <head>
        <title>Här är sidans titel</title>
        ...
    </head>
...

Sidans titel används av webläsaren t.ex. då någon gör ett bokmärke, eller för att namnge fönstret som webläsaren är inne i.

This entry was posted in Allmän. Bookmark the permalink.

Comments are closed.