HTML med text på svenska (å,ä,ö)

Om du vill använda bokstäver som å, ä och ö i ditt HTML-dokument bör du göra två saker:

 • Definiera dokumentets språk med <html>-elementets lang attribut:

  <html lang="sv">
  ...
  
 • Möjliggöra användning av UTF-8 enkodade tecken. Det gör du genom att lägga till en <meta>-tag i dokumentets head-sektion:
      <head>
          <meta http-equiv="Content-Type"
                  content="text/html; charset=utf-8">
      </head>
  ...

(lang-attributet i sig ger ingen synlig skillnad, men det är ändå viktigt att definiera språket. T.ex. kan någon söka sidor på ett speciellt språk, eller användare som har google translate aktiverade kan välja att automatiskt översätta vissa språk etc. Då används lang-taggen.)

This entry was posted in Allmän. Bookmark the permalink.

Comments are closed.